Кондратенко Наталія Романівна

Наукова робота

Науковий напрямок.

Інтелектуальні технології. Нечіткі логічні системи типу-2.

Основні наукові публікації:

1. Кондратенко Н.Р. Використання інтервальних функцій належності в задачах кластерізації даних соціального характеру/Н.Р.Кондратенко,О.О. Снігур// Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - №3.- С.20-29.

2. Кондратенко Н.Р. Нечіткі моделі в задачах підбору персоналу при формуванні соціальних груп/ Н.Р.Кондратенко,  С.В. Лужецький,О.В. Чеборака//Системні дослідження та інформаційні технології. - 2011. - №3.- С.56-62.

3. Кондратенко Н.Р. Нечіткі логічні системи з врахуванням пропусків в експеріментальних даних/ Н.Р.Кондратенко, Н.Б.Зелінська.С.М. Куземко//Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ". - 2004. - №5. - с.37-41.

4. Кондратенко Н.Р. Нечіткі логічні системи з використанням нечітких множин загального типу/ Н.Р.Кондратенко, С.М. Куземко//Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ". - 2004. - №1. - с.16-21.

5. Кондратенко Н.Р. Підвищення адекватності нечіткиз моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2. Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2014. - №6. - с.56-61

6. Кондратенко Н.Р. Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води/ Н.Р.Кондратенко, О.О.Снігур//Вісник ВПІ. - 2015. - №3. - с.96-100  stat_on_page (783,48kb) 

7. Кондратенко Н.Р. Використання генетичного алгоритму для настроювання інтервальної нечіткої моделі типу 2 в задачах ідентифікації нерівноважних об’єктів // Н.Р. Кондратенко, О.А. Ткачук / Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Article_ITKI (525,13kb) 

8. Кондратенко Н.Р. Інтервальні нечіткі моделі типу-2 в задачах ідентифікації об’єктів з багатьма входами та виходами/ Н.Р. Кондратенко, Чеборака О.В., Ткачук О.А.// Системи обробки інформації. Інформаційнї технології та комп’ютерна інженерія. - 2011. - Випуск 3. - С.48-52. many var (656,17kb)

9. Кондратенко Н.Р. Використання інтервальних функцій належності в задачах кластерізації даних соціального характеру/ Н.Р. Кондратенко,О.О.Снігур//Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - №3. - с.46-53

10. Кондратенко Н.Р.  Інтервальна нечітка кластерізація на основі альтернативних критеріїв якості / Н.Р. Кондратенко,О.О.Снігур//Наукові вісті НТУУ "КПІ" - 2012. - №2. - с.44-61

Підготовка наукових кадрів:

Захист кандидатських дисертацій.

1. Куземко Сергій Михайлович. Спеціальність 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Дата захисту: 27.09.2006р.

2. Чеборака Олександр Валерійович. Спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології. Дата захисту: 27.03.2010р.